Blaupotfeest

Feest dat tot 1976 gevierd werd door de bewoners van het Gouden Pand, een straat in Appingedam. In de 18de eeuw kende ook Appingedam zogenaamde nabuurschappen (gilden).

Deze boden hulp in geval van nood en dood. Zo ook aan het Gouden Pand, waar de koopman Jan Blaupot woonde. Op den duur wijzigde zich het karakter van de nabuurschappen. Deze veranderden van sociale organisaties in gezelligheidsverenigingen. Het feit dat Jan Blaupot 300 gulden naliet om van de rente eens per jaar een bijeenkomst te houden, zal ertoe hebben bijgedragen dat het Gouden Pand zo lang de herinnering aan het nabuurschap levend hield. Het werd de basis van de zogenaamde Blaupotvereniging, organisator van het Blaupotfeest. Het nuttigen van aardbeien werd de belangrijkste verbindende factor. Lees hier meer over het Blaupotfeest.

Toen wij hoorden van deze traditie, is samen met twee buurtbewoners (Rients Faber van ’t Gouden Appeltje en Greetje Veldt het feest opnieuw op de kaart gezet en zo is op zaterdag 4 juni 2022 het Blaupotfeest voor het eerst sinds 1976 weer gevierd. Lees hier het artikel van RTV Noord.

Tijdens de week voorafgaand aan het Blaupotfeest stond de etalage in het teken van aardbeien.