Leescafé Doemkes wordt geëxploiteerd vanuit Stichting Leescafé Doemkes.
De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van lezen en bespreken van boekende ruimte te geven casu qua beschikbaar te stellen voor ontmoetingen, lezingen, educatie of tentoonstellingen rondom boeken
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– het beschikbaar stellen van het mediabestand voor diverse bezoekersgroepen
– het organiseren van diverse evenementen en workshops
– de in- en verkoop van boeken en andere media
De complete tekst van de statuten vindt u hier.

De stichting is ANBI geregistreerd.
Rekeningnummer: NL 26 RABO 0319 9671 82 t.n.v. Stichting Leescafe Doemkes

Terug naar boven