Etalage geschiedenis Nederlandse land- en tuinbouw

Het motto van het Blaupot Festival was eeuwenlang: “Aardbeien verenigen ons”
Maar deze aardbeien kwamen niet zomaar uit de lucht vallen. Er waren kwekers die de aardbeien teelden; er waren plukkers, veilingmeesters en verkopers. In de etalage van Leescafé Doemkes geven we deze week een beeld van de geschiedenis van de Nederlandse land en tuinbouw. Zaterdag vieren we het Blaupot Festival en wordt het leescafe “omgebouwd” tot pop-up-museum. Voor het leescafé staat een kraam en verkopen we boeken over tuinen en natuur (en nog meer).