Boekbespreking 8 september: De Jaren van Annie Ernaux

Op vrijdagavond 8 september 2023 van 19.00 – 21.00 uur bespreken we het boek De Jaren van Annie Ernaux.
Dit boek is een collectieve autobiografie van onze tijd. Het vertelt het verhaal over de periode 1941-2006 door de lens van het geheugen, van tegenwoordige en herinnerde indrukken, culturele gewoonten, taal, foto’s, boeken, liedjes, radio, televisie, reclame en krantenkoppen.
Annie Ernaux slaagt erin een vorm te vinden die zowel subjectief als onpersoonlijk, particulier als collectief is, een nieuw genre in feite, dat beoogt het verleden te vangen.

De leesclub bestaat momenteel uit circa 10 leden. Indien u belangstelling heeft om deel te nemen aan een boekbespreking, neem dan gerust contact op via info@leescafedoemkes.nl. Bij voldoende belangstellenden kunnen we dan een tweede leesclub in het leven roepen.